top of page
Sustainable Energy

BÆREKRAFT I SVENSSEN ESG

Vår viktigste påvirkning på ytre miljø og samfunn kommer gjennom arbeidet vi gjør med våre kunder og innholdet vi deler offentlig. 

Vår negative fotavtrykk er svært lite.

Vår største negative miljøpåvirkningen kommer fra innkjøp av IT-utstyr, kontormøbler og kontorleie. Vi opptatt av å kjøpe brukt, så lenge det er mulig, og returnere brukte møbler til gjenbruk.

En neste største negative påvirkning kommer fra reise til og fra kunder og andre møter. Vi minimerer reising ved å gjøre så mange møter som mulig digitalt. Ved fysiske møter tar vi miljøvennlige valg, som å reise kollektivt eller med el-bil, avhengig av destinasjon.

En tredje største påvirkning kommer fra energibruk knyttet til digitale tjenester, som epost, nettside, digitale møter, osv. Vi vurderer for tiden beste tilnærming på denne fronten.

Svenssen ESG har som mål å sertifiseres som Miljøfyrtårn i første halvdel av 2022. 

Bærekraft i Svenssen ESG: About
bottom of page