top of page

BÆREKRAFT: 6 STEG DIN BEDRIFT BØR TA

Bærekraft er vår tids viktigste utvikling. Vi er i full fart mot et sirkulært, nullutslippssamfunn og næringslivet står overfor en enestående omstilling. 

Nedenfor er 6 steg alle ledere som ønsker å komme i gang med bærekraft bør ta.

Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: Text

HVORFOR SATSE PÅ BÆREKRAFT?

GJØRE EN FORSKJELL

STYRKE TOPPLINJEN OG OMDØMMET

ENGASJERE ANSATTE

BLI MER EFFEKTIVE

Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: List

1. KUNNSKAP OG FORANKRING

Bærekraft må være godt forankret i ledelsen. Det krever kunnskap og engasjement.

Kunnskap om bærekraft er helt nødvendig for å forstå utfordringene, risikoene og mulighetene vi står overfor.

Uten denne er det vanskelig å prioritere bærekraft, ta de nødvendige kampene og skape engasjement internt og eksternt.

Dessverre vet vi at kunnskapsnivået om bærekraft er for lavt. I 2020 vurderte Storebrand bærekraftskompetansen i styrene til de 25 største selskapene på Oslo Børs og fant at kun 10 av 170 styremedlemmer hadde kompetanse innen bærekraft.

I Svenssen ESG har vi derfor utviklet digitale kurs og konkurranser spesifikt for å hjelpe kundene våre med å løfte kunnskapen og engasjementet rundt bærekraft. Dette er første prioritet.

dick-honing--0geBqKGEfA-unsplash.jpg
Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: About
nico-iseli-18ojbhGCasA-unsplash.jpg

2. UTVIKLE ET VEIKART

"Hvis du ikke vet hvor du er på vei, så ender du opp et annet sted."

Bedrifter som har et tydelig veikart vet akkurat hvilke prioriteter og tiltak som vil gi de beste resultatene, for miljøet og for bunnlinjen. 

Steg 1 er å kartlegge hvilke muligheter og risikoer man står overfor. Her må man se på seg selv, men også på kunder, leverandører og konkurrenter. En spennende prosess som alltid fører til mange aha-opplevelser.

Deretter kan man ta bevisste valg rundt hva man ønsker å prioritere: sette mål og utvikle en konkret plan, så alle vet hva som skal gjøres når, og hvem som har ansvar for hva.

Ikke glem at veikartet også må legge føringer for hvordan man involverer og engasjerer ansatte og hvordan man kommuniserer med kunder, leverandører, investorer og andre interessenter.

Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: About

3. SYSTEMATISK ARBEID

Uten systematisk arbeid er ikke bærekraftsplanene annet en dagdrømmer.

Det er gjennom målrettet, systematisk arbeid vi skaper resultater. 

Miljøfyrtårn og ISO 14001 er fantastiske hjelpemidler. Disse gir begge et rammeverk for å sette bærekraftsarbeidet i system. 

Miljøfyrtårn er den mest brukte sertifiseringsordningen i Norge - med over 8000 sertifiserte bedrifter fra 80 bransjer. 

Miljøfyrtårnbedrifter må (1) dokumentere at de har systemer og rutiner for bærekraftsarbeidet, (2) sende inn årlig klimarapport og (3) vise til kontinuerlig forbedring.

Spesialiserte ordninger, som Grønt Punkt, Svanemerke, Debio og BREEM-Nor, spiller også en viktig rolle i å systematisere bærekraftsarbeidet.

Kunder og banker krever i større og større grad at man kan dokumentere at det jobbes systematisk.

omid-armin-f7MjbzHOxNU-unsplash.jpg
Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: About
mathias-jensen-5x4U6InVXpc-unsplash.jpg

4. INVOLVERE DE ANSATTE

Mer enn 90 prosent av ansatte som er involvert sin arbeidsgivers bærekraftsarbeid er mer tilfredse.

Det første, og viktigste steget, er å informere om bærekraftssatsingen. Ansatte må vite hvorfor bærekraft er viktig for bedriften, hvilke tiltak som prioriteres og hvordan man kan bidra.

Det aller viktigste er at kommunikasjonen er troverdig. Hvis man sier at bærekraft er viktig, så må tiltakene, investeringene og kommunikasjonen stå i stil.

Man kan deretter følge opp med kursing og konkurranser. Det er spesielt viktig at ansatte som skal bidra til prioriterte tiltak gis nødvendig utstyr, kursing og oppfølging.

Man bør også oppfordre ansatte til å bidra med ideer og innspill. Rørgrossisten Heidenreich har hatt stor suksess ved å involvere de ansatte. På initiativ fra en ansatt har de utviklet Ellingsenboksen - en boks som reduserer bruken av papp og plast i transport - oppkalt etter opphavsmannen.


Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: About

5. RAPPORTERING & KOMMUNIKASJON

68 prosent av Miljøfyrtårnbedrifter opplever i stor grad omdømmeforbedring og 60 prosent opplever i stor grad styrket konkurransekraft. Det er for lavt, mener vi!

Bærekraftsarbeid er ikke bærekraftig hvis det ikke også gir et positivt utslag på bunnlinjen - enten på kort eller lang sikt.

Troverdig rapportering og god kommunikasjon spiller derfor en sentral rolle i bærekraftsarbeidet. Uten god kommunikasjon uteblir omdømmeløftet og styrket konkurransekraft.

DESSVERRE er små og mellomstore bedrifter altfor dårlige til å kommunisere bærekraftsarbeidet. Enten klistrer de en Miljøfyrtårnlogo på nettsiden ellers skriver de en intetsigende tekst på nettsiden. 

Vi er derfor opptatt av å hjelpe bedrifter med å kommunisere bærekraft på en spennende måte. På den måten opplever de styrket omdømme og konkurransekraft, og investerer videre i bærekraft.

mika-korhonen-xNqnwGVQTqs-unsplash.jpg
Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: About
sylvain-mauroux-BN3pSWB95jw-unsplash (1).jpg

6. KONTINUERLIG FORBEDRING

Bedrifter som jobber kontinuerlig med bærekraft har en gylden mulighet til å gjøre en forskjell, og samtidig bygge konkurransekraft for fremtiden.

Bærekraft er bare i startfasen. Vi beveger oss mot et sirulært, nullutslippssamfunn. En helt ny måte å gjøre business. 

Forventninger og krav fra kunder, ansatte, banker og andre samarbeidspartnere kommer bare til å øke.

Innkjøp, logistikk, drift og forretningsmodeller går gjennom en forvandling. For å henge med i denne fremtiden er det nødvendig med kontinuerlig forbedring.

Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: About

BOOK ET UFORPLIKTENDE INFOMØTE

Thanks for submitting!

linkedin-sales-solutions-9KrLgnMc3OE-unsplash_edited_edited.jpg
Bærekraft: 6 steg for å komme i gang: Contact
bottom of page