top of page

4 grunner til at ledere bør ta bærekraft på alvor

HVA ER BÆREKRAFT I NÆRINGSLIVET?

Bærekraft i næringslivet handler om hvordan bedrifter påvirker samfunnet og miljøet.

En bærekraftstrategi tar sikte på å påvirke et eller begge områdene positivt, og dermed bidra til å løse noen av verdens viktigste utfordringer.

Noen av de globale problemene som bærekraftige forretningsstrategier bidrar til å løse, inkluderer:

  • Klimaendringene

  • Sosiale ulikheter

  • Tap av biologisk mangfold

  • Menneskerettighetsspørsmål

  • Anstendige arbeidsforhold

  • Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Ulikheter mellom kjønnene

For bare få år siden ble bærekraft ansett som altruisme - en del av en bedrifts sosiale ansvar, som ikke direkte påvirket resultatet. Slik er det ikke lenger. Bærekraft er nå en helt sentral del av en bedrifts strategi, med direkte konsekvenser for bedriftens resultater.


HVORFOR ER BÆREKRAFT VIKTIG?

Bærekraftstiltak viser seg å ha en direkte påvirkning på bedrifters finansielle resultater. For mange virker det motstridende at investeringer i bærekraft kan øke bedriftens lønnsomhet, men studier viser at de mest bærekraftige selskapene også er de mest lønnsomme.

Ifølge McKinsey gjør børsnoterte bedrifter med høy ESG-score det konsekvent bedre på børsen på både mellomlang og lang sikt. Selv om bærekraftsstrategier medfører umiddelbare utgifter er det en god investering over tid.


FORDELER MED BÆREDYGTIGHET I FORRETNING

1. Du reduserer risiko og beskytter merkevaren din

Å havne i media på grunn av en skandale er en leders verste mareritt. Det svekker omdømmet og fører til tap av kunder, samtidig som PR-skandaler stjeler fokus vekk fra kjernevirksomheten.

Du vil ikke være selskapet som står bak farlig utslipp eller tvinger ansatte til å jobbe under dårlige forhold. Ved å innføre en bærekrafsstrategi som beskytter miljøet og ansatte, beskytter du samtidig merkevaren.

2. Tydelig “purpose” er en konkurransefortrinn

En troverdig “purpose” tiltrekker motiverte, dyktige ansatte. En rekke studier viser at ansatte ønsker å noe mer fra karrieren sin. Det holder ikke at lønnen tikker inn på konto en gang i måneden. De ønsker å bidra til “noe større”.

Bedrifter med “purpose” stiller derfor sterkt i konkurransen om de beste ansatte og oppnår fort et konkurransefortrinn.

3. Det er voksende interesse for bærekraftige produkter

En internasjonal studie fra 2019 fant at 73 prosent av forbrukere er villige til å endre sine forbruksvaner for å redusere klimafotavtrykket. Samtidig har salget av bærekraftige produkter vokst med nesten 20 prosent siden 2014.

Spesielt “millennials” - de som er født mellom 1980 og 1995 - er villige til å betale mer for produkter som inneholder bærekraftige ingredienser eller produkter som eller er produsert på bærekraftige måter.

Bedrifter som satser på bærekraft setter seg med andre ord i en god posisjon til å vinne markedsandeler og øke salget.

4. Samarbeid innen bransjer og på tvers av bransjer fører til store endringer

Bærekraftutfordringene er sammensatte og kan fort bli overveldende hvis man står alene. Dette endrer seg fort når løsningsorienterte og innovative bedrifter samarbeider om å finne løsninger. I mange tilfeller kan et samlet næringsliv ha større påvirkningskraft og utrede mer enn myndighetene.

Palmeolje er et godt eksempel. Det er en billig og allsidig ingrediens, som finnes i omtrent halvparten av alle supermarkedprodukter, som såpe, shampoo, sjokolade og is. Men, produksjon av palmeolje fører samtidig med seg store CO2-utslipp og bidrar til klimaendring.

Unilever har vært ledende i kampen for bærekraftig palmeolje. Allerede i 2004 var de med å introdusere en bransjestandard for bærekraftig palmeolje og i 2020 var 99,6 % av palmeoljen i Unilever-produkter bærekraftig. Dette ville ikke vært mulig uten tett samarbeid med konkurrenter - så vel som myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen.

Unilever har tjent på sitt fokus på bærekraft, mens lokalsamfunnene som lever av palmeolje og verden som helhet høster miljøfordelene.

VERDIEN AV BÆREKRAFT

Bærekraft er ikke lenger et frivillig initiativ for bedrifter med penger til overs, men en sentral strategisk satsing. Bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor løper en stor risiko og leverer over tid svakere resultater i følge en rekke studier.

Ved å ta bærekraft på alvor og integrere det som en del av strategien kan du oppnå suksess på grunn av bærekraft snarere enn til tross for bærekraft.
71 views

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page