top of page
age-barros-_TMzs6SJZHY-unsplash.jpg

STARTPAKKE - VEIKART FOR BÆREKRAFTSATSINGEN

For bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraftarbeidet.

Med Startpakken leverer vi følgende:

  1. Vi setter mål for bærekraftarbeidet

  2. Skaper nødvendig kunnskap og engasjement i ledergruppen

  3. Utvikler en konkret plan for videre arbeid

Prosessen er typisk som følger:

  • Et introduksjonsmøte på Teams

  • En workshop med hele ledergruppa

  • Et oppsummeringsmøte, der vi går gjennom det endelige veikartet

  • I tillegg utstyres hvert medlem av ledergruppa med en app-basert læringsplattform, som løfter kunnskapen og engasjementet i gruppa

Startpakke: Welcome

BOOK ET UFORPLIKTENDE INFOMØTE

48 49 86 68

Thanks for submitting!

Startpakke: Contact
bottom of page